Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning E2-E4: Ane Hjort Guttu, The Mediator

Välkommen till Rutiga Golvet på KKH för den sjunde omgången i E2-E4-programmet, torsdagen den 19 april, kl. 17.00.

Kan du som konstnär tala för någon annan? Kan du ta ställning till medlare av någon annans arbete? Omvänt kan du låta någon annan ta kontroll över ditt eget arbete? Kan en sådan avstående av auktoritet även användas som en strategi för att försvara din integritet eller för att störa ordförandeskapet? I det fallet, vem talar verkligen för vem, eller genom vem? Vem utnyttjar vem?

I Ane Hjort Guttus film möter vi tecken som av olika anledningar nekar att tala för sig själva eller som vägrar att prata med hjälp av fiendens språk. Under denna session kommer Guttu presentera utdrag ur sina verk och diskutera hur hon arbetar med strategier för representation, medling och autonomi.

Ane Hjort Guttu är konstnär och baserad i Oslo. Hon arbetar i en mängd olika media, men har under de senaste åren koncentrerat sig huvudsakligen på film och videoverk, allt från undersökande dokumentär till poetisk fiktion. Bland återkommande teman i hennes verk är förhållandet mellan frihet och makt, ekonomi och det offentliga rummet, sociala förändringar och handlingsutrymme.
Mellan 2011 och 2016 regisserade hon en serie porträttfilmer där en central konflikt återkommer: en enskild dissident som kämpar för att hantera förtryckande sociala strukturer. Guttu är också författare och kurator, samt professor vid Konsthögskolan i Oslo. En antologi med hennes skriftliga verk ges ut 2018, redigerad av Rike Frank och publicerad av Sternberg and Torpedo Press.

Om E2-E4
E2-E4 är namnet på det vanligaste öppningsdraget i schack, draget som sätter spelet i rörelse. E2-E4 är också namnet på ett program för teoretiska aktiviteter, utställningar och publikationer på Rutiga golvet, KKH. ”Teori” uppfattas här inte som akademisk överbyggnad eller epistemisk auktoritet, utan som orientering, som det första grepp om vår situation, och om dess plats i ett vidare system eller sammanhang, som gör det möjligt för oss att börja, att gå från den odefinierade möjlighetens vilsenhet, till praktikens provisoriska bestämning. Programmet vill pröva utställningens bruksvärden som kritiskt informationssystem, i utbildningens, den estetiska erfarenhetens och den offentliga förmedlingens tjänst.

E2-E4 organiseras av Kim West, Lars Bang Larsen och Stefanie Hessler.