Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning: Stockholms slotts fasader – Ett ständigt pågående restaureringsprojekt

Byggandet av Stockholms slott påbörjades på 1690-talet under arkitekten Nicodemus Tessin den yngre. Byggnadsarbetena drog ut på tiden tid och de första restaureringsinsatserna påbörjades långt innan slottet ansågs vara färdigbyggt. Trots förändringar och kompletteringar genom åren har fasaderna behållit en stark koppling till Tessins ursprungliga planer. Presentationen kommer att fokusera på den pågående fasadrestaureringen och på hur arbetet, liksom tidigare restaureringar, försöker tolka och relatera till Tessins intentioner.

Malin Myrin fil.dr. konservator och projektledare är verksam på Statens fastighetsverk där hon är vikarierande chef för enheten Projektledning. Hon ansvarar som projektledare för den omfattande restaureringen av Stockholms slotts fasader. Malin Myrin är gästlärare vid Uppsala universitet där hon undervisar på Institutionen för kulturvård. Malin Myrin är vice president för ICOMOS Sverige (International Council on Monuments and Sites).

När: Tisdag 30 jan kl 15.00
Var: Föreläsningssal plan 3, Arkitektur

Föreläsningen arrangeras av kursen Restaureringskonst och kommer hållas på engelska.