Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning: The struggle of a just and open city – Ministry of Space

Föreläsningen med Iva Čukić och Ksenija Radovanovic: Ministry of Space och Ne Da(vi)mo Beograd – Methods of Organization handlar om olika ingångar i kampen om en rättvis och öppen stad.

Läs mer på vår engelska sida!