Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen professorsföreläsning: Sigrid Sandström, professor i fri konst inriktning måleri

Välkomna torsdag den 16 november kl 14.00-15.30 till föreläsningssal, plan 4 på Kungl. Konsthögskolan.

Sigrid Sandström kommer i sin föreläsning Händelser och tillhåll att reflektera kring sin måleriprocess samt presentera olika undervisningsmoment från det gångna året.

Fokus kommer ligga på den växelverkande relationen mellan den undersökande processen och det slutgiltiga resultatet.

Sigrid Sandström arbetar främst med måleri, genom vilket hon undersöker begreppet plats som koncept samt erfarenhet. Hennes måleri undviker att låta sig kategoriseras utan undersöker istället kontinuerligt de ontologiska förhållanden och begränsningar som utgör förutsättningarna för hennes måleri.

Sigrid Sandström är en stockholmbaserad konstnär och professor i fri konst. Tidigare har hon bott och undervisat i USA på Bard College, Massachusetts College of Art och Glassell School of Art på Museum of Fine Arts Houston. 2014 hade hon ett residens vid fakulteten vid Skowhegan School of Painting and Sculpture.

Utvalda solo utställningar: Inman Gallery, Houston, Edward Thorp Gallery, New York, Anat Ebgi, Los Angeles samt Galleri Gunnar Olsson och Cecilia Hillström Galleri i Stockholm. Sandströms senaste soloutställning (2017) var på Kulturens Hus i Luleå. Hon har även deltagit i många museiutställningar, bland annat solo utställning (2004) på ​​Frye Art Museum i Seattle. Andra museiutställningar är exempelvis Contemporary Art Museum, Houston, Museum of Fine Arts Houston, Moderna Museet och Nationalmuseum i Stockholm.

Sandström har en kandidatexamen från Academie Minerva, Groningen, Holland (1997) och en magisterexamen från Yale University, USA (2001).