Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen professorsföreläsning: Torun Hammar, gästprofessor i Restaureringskonst

Välkomna torsdag den 30 november kl 14.00-15.30 till föreläsningssal, plan 4 på Kungl. Konsthögskolan.

Torun Hammar föreläser under rubriken: Vår vän tiden – om restaureringskonst

Restaureringskonst innehåller många aspekter – från materialbehandling och byggnadsmetoder till kritisk värdering av kulturarv och arkitektur – men hur blir det ett yrke och vem är konstnären?

Föreläsningen är kostnadsfri och hålls på svenska.