Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppen föreläsning med Nishat Awan: ”Mapping Otherwise”

Tid: fredag ​​den 16 mars kl 13.00-15.00
Plats: Föreläsningssalen, plan 4

Nishat Awan kommer att diskutera två projekt där belägna kartor används som ett sätt att tänka på lokaliseringens politik och möjligheterna för migranters utrymme. Migranten skapar utmaningar om tillhörighet och integration genom att vara en invånare som producerar utrymmen och temporaliteter. Traditionella kartor och kartläggning förstås som former av abstraktion som destillerar kunskap för specifika ändamål, till exempel kartläggning och utnyttjande av territorium av tidiga europeiska kolonisatörer. Mapping som en feministisk övning erkänner värdet av abstraktion i visuell representation, men insisterar på att flytta mellan en abstraktion och kroppslig kunskap.

Nishat Awan utforskar samtida gränser och migration med fokus på sätt att visuella representationer och former av engagemang. Hennes senaste bok, Diasporic Agency (Routledge, 2016) tar upp det försummade ämnet om hur arkitektur och stadsdesign kan vara reaktioner på konsekvenserna av ökad migration. Awan är lärare vid arkitekturskolan vid University of Sheffield, Storbritannien. Föreläsningen är en del av konsthistoriska kursen Plats/Rum vid Kungl. konsthögskolan / Kungliga konsthögskolan i Stockholm