Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Öppet Hus på Kungl. Konsthögskolan

Vi öppnar konsthögskolans verkstäder och ateljéer för alla intresserade och nyfikna!

Guidade visningar (på både svenska och engelska), Frågor och svar kring alla våra utbildningar och ansökningar och utställning av årskurs 1 i fri konst.

Utställning årskurs 1 studenter (Bachelor degree):
Öppning 22/1 kl 17-20, 23-28/1 kl 12-16
Skulptursalen och Mellanrummet.

Utställande studenter: August Dellenstedt, David Blomqvist Jönsson, Elina Eriksson, Elinor Silow, Emil Matsson, Fatima Kassius, Jesper Vesterlund, Joakim Kruse Lykke, John Ström Båtelson, Jost Maltha Müller, Levi Sebton, Lina Lundquist, Lucia Flores, Olivia Gaia Berg Pedersen, Oscar Kaleva Karlsson, Philip Dufva, Sara Ekholm Eriksson, Simon Wadsted, Segerblom, Sofia Al Rammal, Sofie Lambek, Vladyslav Kamenskyy.

Varmt välkommen!

Den 23 januari kl 15-18
Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen

Hitta hit!