Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Alessandro Petti


Professor i Arkitektur och social rättvisa

+4670 250 43 36
alessandro.petti@kkh.se