Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Angela Davis

Anglea Davis lecture 8 September at the Royal Institute of Art,

Gästföreläsare The Domain of the Great Bear, läsåret 2015/16. Titel på föreläsningen: ”Art, Philosophy and Politics”.