Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Anna Taina-Nielsen

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.