Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Anneli Hovberger

Chef för utbildnings och forskningsenheten

Ansvarig för internationalisering

070 - 868 88 77
anneli.hovberger@kkh.se