Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Åsa Andersson Broms

Staff Royal Institute of Art, Åsa Andersson Broms

Lektor i fri konst med inriktning på internetbaserad konst

Områdesansvarig: Nya medier och genrer

www.temporaryart.org/asa
+46-(0)76-850 12 34
asa.andersson.broms@kkh.se