Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Björn Larsson

Staff Royal Institute of Art, Björn Larsson

Lektor i fri konst med inriktning på fotografi

Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Carl Johan Erikson: Vägra döda – historier om De Vapenfria männen

www.bjornlarsson.org
+46-(0)76-850 12 36
bjorn.larsson@kkh.se