Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Daniel Norrman

Utställningstekniker med ansvar för teknikförrådet

076 - 850 12 38
daniel.norrman@kkh.se