Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Emelie Bergslätt

Rektorsassistent

+46 70 143 32 28
emelie.bergslatt@kkh.se