Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Éva Mag

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.