Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Fredrik Ehlin

Fredrik Ehlin[1]

Rektorsråd och lektor i fri konst med inriktning på skrivande

+46 (0)70 753 51 98
fredrik.ehlin@kkh.se