Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Göran Olsson

Göran Olsson, lecture at The Royal Institute of Art, on 3 September 2015. The Domain of the Great Bear. Photo: Lucia Pagano.

Gästföreläsare, The Domain of the Great Bear, läsåret 2015/16