Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Graziela Kunsch

Gästföreläsare vid kursen Critical Habitats, höstterminen 2015