Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Jenny Palén

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015

Startpoint Prize 2015