Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Joanna Nordin

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.