Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Johan Franzén

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.