Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Johan Franzén

Masterstudent i fri konst, examinerades våren 2015.