Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

John Willgren

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.