Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kajsa Fogelberg

Programadministratör och samordnare för jämställdhets, mångfalds- och likabehandlingsfrågor

070 - 753 51 87
kajsa.fogelberg@kkh.se