Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lars Bang Larsen

Gästprofessor, kritiska studier, leder forumet Rutiga golvet.

lars.larsen@kkh.se