Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lina Selander

Foto: Göteborg Konsthall

Gästprofessor Fri konst

+4673 370 81 45
lina.selander@kkh.se