Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Maria Axelsson

HR-chef

+46(0)-707535180
maria.axelsson@kkh.se