Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Merzedes Sturm Lie

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.