Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Petra Bauer

Professor i fri konst med inriktning på rörlig bild

+46 (0)70 145 16 13
petra.bauer@kkh.se