Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Therese Parner

Examinerades från masterprogrammet i fri konst våren 2015.