Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Professorsföreläsning: Lisa Tan

Bild på Lewis Payne, 1865

Alexander Gardner, Portrait of Lewis Payne, 1865

Gästprofessor Lisa Tan kommer att hålla ett samtal om hennes senaste arbete ”My Pictures of You” den 22 februari, kl 14:00-15:30, Föreläsningssal, plan 4.

Lisa Tan delar med sig av processen med att göra ”My Pictures of You” och erfarenheten av att samarbeta med Statens konstråd, som beställde verket för Luleå stad.

Lisa Tans arbete har presenterats i de senaste grupputställningarna ”An Inventory of Shimmers” MIT List Center, Cambridge, MA (2017); ”ever elusive” Transmediale Festival, Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2017); ”Why Not Ask Again” på den 11: e Shanghai Biennalen (2016) (2016); ”Surround Audience” på den treåriga utställningen på New Museum, New York (2015). En ny soloutställning ”Notes From Underground” öppnades på Kunsthall Trondheim (2017). Lisa Tan har en MFA från University of Southern California, Los Angeles, och en doktorsgrad från Göteborgs universitet, Akademin Valand.