Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Real-time motion capture applied! – Case studies from film and theater

Öppen föreläsning av Simon Alexandersson. 20 februari kl, 13:00, Hus 28.

Med motion capture (mocap) teknik kan föremål eller människor i rörelse användas för att animera digitala karaktärer eller objekt. Mocap-teknik är väl förankrad inom film- och dataspelsindustrin, där den ofta används för att skapa digitala karaktärer såsom Gollum i sagan om ringen-filmerna. Under de senaste åren har mocap i likhet med annan 3D teknik såsom 3D scanning, VR och AR, genomgått en demokratiseringsprocess och blivit tillgäng för enskilda aktörer och konstnärer. Föreläsningen presenterar erfarenheter från forskningsprojekt, workshops och teaterföreställningar där motion capture och realtids-animation varit en central ingrediens. Föreläsningen är också en introduktion till kursen “Mocap för VR/AR/MR” som hålls på KKH och KTH 5-14 Mars.

Simon Alexanderson är forskare från KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm som forskar på data-driven animation och rörelseinspelning. Utöver sin forskning har han utvecklat och arbetat med flera film- och teaterprojekt med fokus på previsualisering av film, realtids-animation och digital dockteater.