Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Kungl. Konsthögskolan får extra 5 miljoner till forskning

Reach, Grasp, Move, Position, Apply Force, Kajsa Dahlberg, 2015

Ett av de konstnärliga lärosäten som i budgetpropositionen för 2018 tilldelas ökade forskningsmedel är Kungl. Konsthögskolan. Dessa extra 5 miljoner ger konsthögskolan medel för forskning och forskarutbildning på 11 miljoner årligen fram till och med 2020.

 Vi är inne i ett viktigt utvecklingsskede av högskolan där konstnärlig forskning kommer vara en viktig del, och de här extra medlen kommer därför vara extra välkomna, säger Sara Arrhenius, rektor. Nu kan vi ta ett ordentligt tag och utveckla vår forskningsstrategi och formulera en unik forskningsinriktning för Kungl. Konsthögskolan.

Forskningsmiljön vid Kungl. Konsthögskolan är fokuserad på konst, villkoren för konstnärlig produktion och nutida utmaningar för en konstnärlig praktik inom och utom konstvärlden och arkitekturfältet.

Vid Konsthögskolan bedrivs konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt, doktorandprojekt samt externfinansierade forskningsprojekt. Pågående forskningsaktiviteter inkluderar en stor bredd av ämnen, tillvägagångssätt och metoder som bland annat presenteras under den årliga publika forskningsveckan.

Aktuella forskningsprojekt på Kungl. Konsthögskolan

Fyra projekt finansierade av Vetenskapsrådet som leds av: Ellie Ga, Björn Larsson och Carl Johan Erikson, Mara Lee, Karin Hansson och Åsa Andersson Broms, Shiva Anoushirvani, Nils Claesson, Per Hasselberg samt George Kentros.

Fem doktorander i samarbete med Lunds Universitet varav två finansieras av Stockholms konstnärliga högskola: Emanuel Almborg, Kajsa Dahlberg, Melanie Gilligan, Oscar Lara och Olivia Plender.

Samt 10 stycken internfinansierade tvååriga konstnärliga forsknings- och utvecklingsprojekt.