Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Konferens den 15 sept: Curating NoThing.

On Notions of Dematerialization in the Exhibition Context.

Den 15 september hålls ett seminarie med flera spännande deltagare såsom Ivana Bago, Daniel Birnbaum, Dora García, Annette Jael Lehmann, Ana Texeira Pinto och Sven-Olov Wallenstein.

Seminariet modereras av Nina Möntmann och kommer hållas på engelska.
Läs mer om seminariet på vår engelska sida!