Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Lektorer

Björn Larsson

Lektor i fri konst med inriktning på fotografi Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Carl Johan Erikson: Vägra döda – historier om De …

Carl Johan Erikson

Lektor i fri konst med inriktning på digitala media och fotografi Aktuellt forskningsprojekt tillsammans med Björn Larsson: Vägra döda – historier …

Lars Hammarström

Lektor i fri konst med inriktning mot skulptur Områdesansvarig: Skulptur och rumsliga strategier

Cecilia Sagrén

Lektor i arkitektur med inriktning på restaureringskonst

Milou Allerholm

Lektor i konsthistoria Områdesansvarig: Kritiska studier

Åsa Andersson Broms

Lektor i fri konst med inriktning på internetbaserad konst Områdesansvarig: Nya medier och genrer

Katarina Nitsch

Lektor, Kursansvarig Critical Images

Filippa Arrias

Filippa Arrias. Foto: Håkan Larsson.
Filippa Arrias. Foto: Håkan Larsson.

Lektor i fri konst med inriktning mot måleri Ledamot i Utbildnings- och forskningsrådet Imago Mundi Filippa Arrias deltar tillsammans med …

Fredrik Ehlin

Rektorsråd och lektor i fri konst med inriktning på skrivande