Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

The Voices – en ljudworkshop med gästprofessor Susan Philipsz

Sound workshop with Susan Philipsz, 2018.

Under våren har konsthögskolans gästprofessor Susan Philipsz hållit en ljudworkshop för studenter i fri konst. Man utforskade ljudets akustiska egenskaper och förhållandet mellan ljud och arkitektur. Ljud vi åstadkommer med våra egna kroppar. Kroppens andning som en metafor för liv och dödlighet.

Deltagarna använde sig av Kungl. Konstakademiens lokaler och Tysta Marigången.

Sound workshop, Susan Philipsz, 2018.

I Kungl. Konstakademiens lokaler installerades sedan flertalet inspelningar, i flera omgångar, och studenterna fick möjlighet att utforska potentialen i sina egna röster och hur dessa ljud kan upplevas i det offentliga rummet.

I början av maj öppnas en utställning, Island Life, som är en fortsättning på Philipsz och studenternas arbete. Det här arbetet har fokuserat på Skeppsholmen, dess särart och arkitektur på ön.

Mer info om utställningen Island Life kommer på kkh.se.