Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utbildningar

Kungl. Konsthögskolan erbjuder utbildningar på grundnivå och post-masternivå i fri konst, samt kurser på post-masternivå i arkitektur.

Masterprogrammet i fri konst

, David Klasson. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2017/18. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Masterprogrammet fokuserar på att utveckla självständiga och reflekterande konstnärer som med ett kritiskt förhållningssätt kan arbeta i ett internationellt konstnärligt …

Femårigt program i fri konst

Jag är Fucking Phoenix, Pelerin Brodrej. Masterexamensutställning på Galleri Mejan, läsåret 2016/17. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Det femåriga programmets fokus ligger på självständigt konstnärligt arbete som reflekterar över och utvidgar den samtida konstproduktionens gränser. Genom att utveckla …

Studier i fri konst för gäst- och utbytesstudenter

  Studerande på högskolor som Kungl. Konsthögskolan har utbytesavtal med kan ansöka om en utbytesperiod från 3 månader upp till …

Critical Images

              Critical Images är en ettårig post master kurs, som syftar till att etablera …

The Photographic Artist’s Book:
Dissemination in a digital landscape

Hundöron, ur serien Bokporträtt, Anna Henriksson

The Photographic Artist’s Book är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå som vänder sig främst till verksamma inom fälten konst, …

Projektprogram för yrkesverksamma konstnärer

  Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till …

Valbara kurser

De här kurserna är valbara för studenter antagna vid Kungl. Konsthögskolan. Kurskataolg VT18 SV EN

Restaureringskonst

Fotograf: Anders Engström

Restaureringskonst är en ettårig heltidsutbildning på post-masternivå som ger en kvalificerad spetskompetens till redan professionella inom området arkitekturrestaurering. En helhetssyn på restaureringsproblematiken förmedlas, i historisk, nutida och framtida kontext i Sverige och internationellt. Det handlar om att se den befintliga arkitekturen och staden som en resurs och potential, om att inventera och analysera som kunskapsbas inför förändring och utveckling, vare sig man restaurerar det gamla, lägger till eller skapar helt nytt.

Research-Lab
Arkitekturteori och historia

Talk show Display on Display, en del av Wild Side Workshop, 15 April 2015. Panel: Thordis Arrhenius, Donatella Bernardi, Maria Lind, Sven Olov Wallenstein och Axel Wieder. Moderatorer: Celine Condorelli och Peter Lang. Scenbild: Celine Condorelli, Frederick Kiesler: Visions at Work, Tenstakonsthall.

Kungl. Konsthögskolans kurs i arkitekturteori och historia heter Research-Lab. Den vänder sig till arkitekter, designers och konstnärer som vill utveckla ett eget projekt. Kursen ger utrymme för undersökande metodik samt arkitekturteoretisk och arkitekturhistorisk research.

Decolonizing Architecture

  The course is intended for those with studies or experiences in architecture, art, urban research, postcolonial theory or activism …