Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Utställning: Projektstudier i fri konst

Projektstudier i fri konst är en del av Kungl. Konsthögskolans utbud av kurser på avancerad nivå. Studierna riktar sig till yrkesverksamma konstnärer, som ges möjlighet att ägna ett läsår till ett individuellt utformat konstnärligt projekt inom ett valt område.

Projektstudier har gjorts av:
Corrine Reuterswärd, Elinor Andersson, Gabriella Loeb, Gethin Wyn Jones, Jorun Jonasson, Kaoru Furuko, Linda Samuelsson, Maria Lundberg, Mikael Bergman, Nadine Byrne, Pi Eriksson, Sanna Fogelvik, Shabbat Faraee.

Utställningslokal: Tomteboda 23/5 – 11/6, öppet 12-18.

Elinor Andersson, Nadine Byrne, Sanna Fogelvik, Kaoru Furuko, Jorun Jonasson, Gethin Wyn Jones, Gabriella Loeb, Maria Lundberg, Linda Samuelsson

Tomteboda postterminal, Terminalvägen 14
T-bana: Västra skogen, Buss: 507

Utställningslokal: Kungl. Konsthögskolan 23/5 – 4/6, öppet 12-18

Mikael Bergman, Shabbat Faraee, Corrine Reuterswärd, Pi Eriksson

Flaggmansvägen 1, Skeppsholmen, Stockholm.
Buss: 65