Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Välkommen till årets Forskningsvecka
22-27 januari

Forskningsveckans program är organiserat runt presentationer och öppna workshops för att utveckla frigörande, transformativa konstnärliga verktyg och kritiska diskurser.

De konstnärer, arkitekter, forskare och aktivister som deltar responderar på och föreslår Transitions and Transformations (förflyttningar och transformationer) genom att använda en bredd av konstnärliga forskningsmetoder och estetiker. Deras syfte kan vara att agera inom existerande ordningar eller att rubba dem, att omdirigera metodiker eller att förmedla andra scenario, kroppar och röster. Bland många ämnen utforskar de vad konst kan göra i en tid när det offentliga samtalet i hög utsträckning bygger på en polemik som spelar med affekter och känslor och när neoliberala skiften bidrar till en ökad rasism och fascism inom officiell partipolitik.

Frågor ställs också till institutionen i sig genom att belysa olika sätt som vi kan arbeta på inom forskningsmiljöer.

Läs mer om forskningsveckan och ta del av detaljerat program här!

Följ forskningsveckan via Facebook-eventet!