Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Välkommen till öppen paneldiskussion om konstinstitutionernas ansvar i spåren av #metoo-rörelsen

Vad innebär #metoo-rörelsen i form av nödvändiga förändringar inom konstområdet? Som konstinstitutioner och lärosäten har vi tillsammans ett ansvar att vara med och förbättra.

Därför bjuder vi – Kungl. Konsthögskolan, Konstfack, Konstakademien och Moderna Museet – in till en öppen paneldiskussion om ansvar, åtgärder och möjligheter att bryta kränkande maktstrukturer.

Paneldeltagare är Sara Arrhenius, rektor för Kungl. Konsthögskolan, Maria Lantz, rektor för Konstfack, Isabella Nilsson, ständig sekreterare vid Konstakademien samt Daniel Birnbaum och Ann-Sofi Noring, överintendent respektive vice museichef vid Moderna Museet.

Samtalet modereras av Sofia Curman, chefredaktör för tidningen Konstnären som ges ut av Konstnärernas Riksorganisation.

Välkommen!

När: onsdag 13 december 2017
Tid: 18–20
Plats: Auditoriet, plan 2 – antalet sittplatser är begränsat, kom i tid för plats.
Språk: svenska
Pris: fri entré