Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Grafikverkstäder

Efter den brand våra lokaler i Grafikhuset utsattes för hösten 2016 kan vi inte erbjuda samma möjligheter som tidigare i våra olika grafikverkstäder. Just nu har vi olika lösningar och samarbeten för grafik.

Har du frågor kring aktuell grafisk utbildning, kontakta lärare maria.lilja@kkh.se, patrick.wagner@kkh.se eller jenny.olsson@kkh.se för mer info.

 

Grafikavdelningen erbjuder en av de mest kompletta och avancerade utbildningarna i konstgrafik på högskolenivå i Sverige. Här finns fyra välutrustade verkstäder: koppargrafik, litografi, screentryck och högtryck/boktryck. Dessutom finns en pappersverkstad och en mindre verkstad för bokbinderi.

Verkstäderna har en bra arbetsmiljö med god ventilation och miljövänliga arbetsrutiner.

Litografi

I litografiverkstaden kan studenter arbeta med plantryck, sten- och plåtlitografi samt med monotypier som trycks för hand eller i offset. Kurser Varje …

Djuptryck

I djuptrycksverkstaden kan man utföra alla sorters djuptryck, till exempel etsning, torrnål, gravyr, monotypi och fotopolymer. Tryckplattan kan bestå av …

Screentryck

Screentryck lämpar sig för såväl konstnärliga som industriella tryck, då metoden kan användas på en mängd olika material med olika typer av färger. …

Bok- och högtryck

Här finns möjlighet att arbeta med olika typer av högtryck (lösa bly- och trätyper, träsnitt, klichéer och fotopolymer) på papper och andra material. …