Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Modellering

Modellering efter modell erbjuds kontinuerligt i utbildningen under kortare eller längre perioder, ibland med inbjudna gästlärare. Dels erbjuds modellering i lera, dels handledning i att modellera med ”digital penna” för överföring av de utritade punkterna på ett fysiskt objekt till en digital modell i en dator för vidarebearbetning.