Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Plast

I verkstaden för polymera material, i dagligt tal kallad plastverkstaden, finns möjlighet att arbeta med olika härdplaster, termoplaster, kompositmaterial samt andra polymera material.

Det finns även möjlighet till sprut- och lackeringsarbete i en särskild verkstad, samt att det finns arbetsyta för bearbetning av styroform/frigolit i en verkstad för vakumformning.

Hänsyn tas till gällande arbetsmiljölagstiftning, vilket bland annat innebär att godkänd läkarundersökning krävs för arbeten i dessa verkstäder.