Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, Sverige

Sten

Stenbearbetning i större volym sker i samarbete med stenindustri. Det finns även möjlighet att arbeta i sten på Kungl. Konsthögskolans utbytesskola i Carrara i Italien.